Návštěv :
Celkem : 1242
Týden : 8
Dnes : 0
Naposledy aktualizováno: 15.01.2019 09:51:50

Administrace

CENÍK POPLATKŮ A NÁHRAD

Základní služby

Půjčování knih a časopisů a poskytování ústních informací            zdarma

Další služby a náklady na evidenci čtenářů

Zápis nového čtenáře – první registrace v knihovně                         20,- Kč              

Evidenční poplatek s platností na 12 měsíců                                       10,- Kč

Vybrané služby

Manipulační poplatek za Meziknihovní výpůjční službu                  15,- Kč + poštovné

Poplatky z prodlení

Vybírá se bez písemné upomínky  - knihy a časopisy                           5,- Kč                      

po 2 týdnech po překročení měsíční výpůjční lhůty

Upomínky

1.upomínka                                                                                 10,- Kč                                   2.upomínka                                                                                 20,- Kč                       3.upomínka                                                                                 40,- Kč  

Upomínací dopis                                                                        80,- Kč

Další sankční poplatky

Náhradní  čtenářská  legitimace                                               5,- Kč         

Úkony spojené s likvidací způsobené škody ( při ztrátě knihy )                                          

- jedna knihovní jednotka                                                         20,- Kč                          

- jeden knihovní časopis                                                              5,- Kč           

Dílčí poškození knihovní jednotky                                          10,- Kč                        

  Poškození vazby knihy                                                             50,- Kč                       

a výše podle stupně poškození                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ostatní placené služby

Prodej vyřazených knih                                                                  smluvní ceny

Prodej vyřazených časopisů                                                          smluvní ceny

 

Platnost ceníku od 1.1.2012

 

Schváleno  na Veřejné zasedaní zastupitelstva obce Česká dne 23.4.2012.

 

 

 

INTERNET

 

Přístup                  zdarma pro čtenáře knihovny

 

Tisk                        2 Kč/strana

 

Schváleno na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Česká dne 23.4.2012.